Grafik zajęć


Wystąpił błąd. Przepraszamy. SOAP-ERROR: Parsing Schema: can't import schema from 'http://83.3.177.49:8733/Fitnet/Fitnet.Api/WebApi/?xsd=xsd2'